TURNUSY

   POBYTOVÉ

PŘÍMĚSTSKÝ

4.-9. 7. 2021

ročníky: 2005, 2006, 2007, 2008

11.-16. 7. 2021

18.-23. 7. 2021

ročníky: 2009, 2010, 2011, 2012
dívky: 2006-2014

25.-30. 7. 2021

16.-20. 8. 2021

ročníky: 2009-2015

ročníky: 2007, 2008, 2009, 2010

ročníky: 2011, 2012, 2013, 2014

CENA

 POBYTOVÉ TURNUSY

6.900 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TURNUSY

3.900 Kč

INN_23915.jpg

Sleva pro druhého a každého dalšího sourozence 500 Kč (uplatňuje se vždy u mladšího sourozence).
Cena pro dívky na III. turnusu činí 6.400 Kč.

DOPORUČUJEME VÁM UZAVŘENÍ POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ.
Partner klubu Pojišťovna VZP připravil pro účastníky kempu výhodnější pojištění. Dostačující variantu sjednáte na následujícím odkazu od 171 Kč. Pojištění v základu kryje zranění i odpovědnost, při připojištění storna je kryté Vaše dítě v případě neúčasti například ze zdravotních důvodů.

 

PLATEBNÍ ÚDAJE

Č. účtu: 2501151113/2010
VS: rodné číslo účastníka / účastnice
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno účastníka / účastnice.


Pokud chcete využít příspěvku od zaměstnavatele / pojišťovny / fondu, kontaktujte, prosím, před provedením platby koordinátorku Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz).

Úhrada do 10 dní od podání přihlášky.

 

STORNO PODMÍNKY

Zrušení přihlášení účastníka na Duklakemp lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy zadané při registraci, na e-mailovou adresu koordinátorky Duklakempů (havlasova@fkdukla.cz). Pro zrušení přihlášení je nezbytné potvrzení e-mailu ze strany koordinátorky Duklakempů. Za den zrušení přihlášení účastníka na Duklakemp se považuje den, kdy je oznámení o tomto doručeno koordinátorce Duklakempů.

Stornopoplatky:

POBYTOVÉ turnusy

do 15. 3. 2021

od 15. 3. do 30. 4. 2021

od 1. 5. do 20. 6. 2021

od 21. 6. 2021

PŘÍMĚSTSKÉ turnusy

do 30. 4. 2021

od 1. 5. do 30. 6. 2021

od 1. 7. do 31. 7. 2021

od 1. 8. 2021

0 Kč

1.500 Kč
2.500 Kč

5000 Kč

0 Kč

1.000 Kč
1.500 Kč

2.500 Kč

Pokud se účastník nedostaví na zahájení Duklakempu bez udání důvodu, ztrácí nárok na vrácení uhrazené ceny Duklakempu. 

V případě předčasného ukončení či přerušení účasti účastníka Duklakempu, bez zavinění na straně Duklakempů, nevzniká organizátorům Duklakempů povinnost vrátit uhrazenou částku.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené částky Duklakempu (resp. její poměrné části), organizátoři Duklakempů ji vrátí převodem, a to nejpozději do 30 dní ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k potvrzení zrušení registrace prostřednictvím e-mailové komunikace koordinátorkou Duklakempů a udání čísla účtu pro vrácení dané částky). 

Nahradit účastníka jiným má právo pouze koordinátoka Duklakempů.

 

PŘÍMĚSTSKÉ TURNUSY

Dokumenty k nástupu

Seznam věcí

Dopis pro rodiče V. turnus

Dopis pro rodiče VI. turnus

Dokumenty budou aktualizovány dle aktuální situace.
Dopis pro rodiče bude dostupný přibližně 4 týdny před startem turnusu.